preskoči na sadržaj
Faze projekta

Istovremeno i u Graditeljskoj školi Čakovec i u školi "Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzo" u obje pokrajine (Međimurje i Zala), učenici sa nastavnicima provode istraživanja u svrhu utvrđivanja lokaliteta za koje je vrijedno organizirati mnogobrojne aktivnosti (od snimanja do dokumentiranja).

Sa svake strane će se iscrpnije provesti sve aktivnosti razvrstane u faze provođenja, sve do postavljanja rezultata na portal (LMS), a nakon implementacije projekta nastavit će se i idućih godina iste aktivnosti na novim lokalitetima.

Čitava strategija aktivnosti može se sustavno izraziti kao provođenje slijedećih faza:

I Faza:

Prikupljanje relevantnih podataka

1.1 Aktivnost:

Definiranje prostornog lokaliteta, prirodnih datosti, imovinsko pravnog statusa te izmjera i snimanje objekata (daljinomjerom, totalnom stanicom i GPS uređajem).

Ova faza uključuje i slijedeće poslove:

  • Prikupljanja numeričkih i digitalnih podataka radi prebacivanja u CAD program u vidu crteža i tehničke dokumentacije.

  • Prethodno navedeno se odnosi na objekte za koje ne postoje nikakvi pisani niti crtani dokumenti koji bi ilustrirali njihovo postojanje, a osobito za objekte kojima prijeti opasnost direktnog propadanja.

Opis posla:

Iz podataka konzervatorske službe za zaštitu kulturne i prirodne baštine, zatim opisujući fenomene podneblja kao što su klima, tlo, hidrološki režim, tipologija funkcionalno konstruktivnih značajki građenja te odabir materijala, sastavit će se registar podataka koji će definirati etiologiju nastajanja fenomena tradicijske gradnje.

Ova faza uključuje i slijedeće poslove:

  • snimanje fizičkih svojstava objekata na licu mjesta pomoću totalne stanice i GPS uređaja

  • crtanje i transponiranje snimljenih podataka u crteže u CAD programu

  • postavljanje povijesnog i pravno-imovinskog porijekla objekata.

1.2 Aktivnost:

Crtanje i presnimavanje crteža za objekte za koje postoji izvjesna dokumentacija ali koja nije u digitalnom obliku.

Opis posla:

Obilazak konzervatorskih i muzejskih službi u potrazi za vjerodostojnim dokumentima objekata koji nose obilježja graditeljske baštine, a pogotovo onih koji doprinose ambijentalnim vrijednostima u bliskom ili širem prostoru u kojem su nastali. Snimanje skenerom i izmjerom na licu mjesta prikupiti nedostajuće podatke i opise.

II Faza:

Transpozicija relevantnih podataka prikupljenih u I fazi te iscrtavanje tehničke dokumentacije i izrada potrebnih obrazloženja u digitalnoj formi.

2.1 Aktivnost:

Pretvaranje numeričkih podataka u digitalne putem CAD programa te označavanje i opisivanje potrebnim oznakama.

Opis posla:

Edukacija o pretvaranju prikupljenih podataka u digitalne putem CAD programa. Crtanje objekata u CAD programu i uz dopunu potrebnih opisa i kotiranjem.

2.2 Aktivnost:

Sređivanje potrebnih crteža u dokumente koji će predstavljati cjelovitu dokumentaciju za svaki pojedini objekt.


Ova faza uključuje i slijedeće poslove:

  • Pripremiti konačan digitalni oblik dokumentacije podesan za stavljanje na digitalni arhiv

Opis posla:

Formatirati crteže i mjerila na razini formata A3 uz prilog tehničkih obrazloženja te uvodnih napomena kao i mjera zaštite koje se definiraju u zaključcima projektnog istraživanja.

Provesti edukaciju učenika i nastavnika o stavljanju ovako pripremljene dokumentacije na digitalni arhiv te objasniti način kojim se korisnik može poslužiti na portalu uz kontrolu posebnog administratora.

III faza:

Publiciranje priručnika – kataloga koji će ilustrirati i u potpunosti predočiti kulturološke i graditeljske vrijednosti objekata čija je dokumentacija arhivirana i koje će se dio prenijeti u format potreban za tisak.
Informiranje javnosti o rezultatima projekta putem promoviranja i izložaba.

3.1 Aktivnost:

Izrada tekstova i prilagodba odabranih dijelova tehničke dokumentacije i fotografija koje na poseban način ilustriraju rad na istraživanju i dokumentiranju za svaki pojedini objekt.

Ova faza uključuje i slijedeće poslove:

  • Jednako tako prirediti crteže istraživanja i dokumentaciju za prikaz na panoima.

Opis posla:

Istovremeno sa sabiranjem podataka a i kasnije kod izrade tehničke dokumentacije u digitalnom obliku potrebno je revidirati pojedine dijelove teksta u znanstvenom i stručno tehničkom pogledu te obaviti lektorske i redakcijske poslove.

3.2 Aktivnost:

Priprema materijala u smislu prijeloma za tisak priručnika te grafičke pripreme za printanje plakata za panoe namijenjene izložbama.

Opis posla:

Poseban odabir teksta te ilustrativnih elemenata u vidu crteža i fotografija, treba napraviti sukladno formatu plakata kojima će se uz određen postav prilagođen prostorima za izlaganje, javnosti predstaviti rezultate istraživačkog i dokumentacijskog rada o njegovanju i očuvanju tradicijske graditeljske baštine.

IV faza:

To su svi organizacijski poslovi, poslovi u funkciji ovih triju faza zatim poslovi kao što su :

- administrativno uređivanje i financijska izvješća o napredovanju projekta.

- sastanci radnih skupina i članova partnerskih timova radi usklađivanja tijeka implementacije projekta

- ažuriranje web stranice i kontakti sa CARNetom

- kontaktiranje sa kontrolorima iz Ministarstva regionalnog razvoja te šumskog i vodnog gospodarstva

- pripremni radovi i radionice na terenu

- izrada vizualnih elemenata identiteta projekta

- suradnja sa partnerima i objedinjavanje dokumenata

- nadzor i izvedba praktičnog dijela obnove tesarske i zidane konstrukcije sa krovištem i pokrovom od slame

TražilicaKalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Dokumenti za prikaz

Anketa (mala)
Da li vam je poznat postupak izrade slamnatog pokrova?


preskoči na navigaciju