2010-09-02 09:50:00

24.06. Prvi sastanak hrvatskih i mađarskih projektnih partnera u sklopu projekta CREDU

Sastanak je održan 24.06. ove godine, u prostorijama Graditeljske Škole Čakovec koja je ujedno i glavni partner na projektu.

 Teme sastanka bile su provođenje aktivnosti projekta prema PRAG-u, vidljivost projekta, strategija provođenja aktivnosti prema projektnoj piramidi te podjela zaduženja prema radnim grupama. Nakon službenog dijela sastanka, partneri su posjetili lokacije na kojima će se provoditi dio aktivnosti projekta.

 


CREDU